LINE_-Add-Friend.png

โปรโมชั่น

สำหรับการสั่งพิมพ์ลายหรือโลโก้บนกล่องตามรูปแบบที่กำหนด ฟรีค่าไดคัทมูลค่า 1,500 บาท

การส่งสินค้า

ส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าไปรษณีย์ตามจริง

ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีก่อนส่งสินค้า

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์

089-708196-4 สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

แจ้งหลักฐานการโอนเงินก่อนการส่งสินค้าได้ที่ Line ID loveparcel